Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Kruso spektaklio „Timas Taleris arba Parduotas juokas“ premjera

J. Krusas. „Timas Taleris arba Parduotas juokas“. Iš vokiečių k. vertė A. Četrauskas. Rež. E. Jaras, dail. N. Gultiajeva, komp. F. Latėnas, rež. pad. G. Ivaškevič. Valstybinis jaunimo teatras.
Timas Taleris – A. Lapiniauskas, I. Ciplijauskas; Baronas Sanomedas – S. Sipaitis; Šlubis – F. Jakšys; Ilgšis – J. Damaševičius; Frau Taler – A. Pukelytė, I. Kartašova, D. Šilkaitytė; Jūreivis Džo – A. Kazanavičius; Krešimiras – G. Arbačiauskas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.