Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  D. Ardeno spektaklio „Laimės prieplauka“ premjera

D. Ardenas. „Laimės prieplauka“. Lyrinė komedija. Iš anglų k. vertė A. Večerskis. Rež. A. Pociūnas, dail. V. Idzelytė, komp. F. Latėnas, choreogr. Č. Žebrauskas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Daktaras Kupervaitas – R. Adomaitis; Misis Letuzel – A. Janušauskaitė; Misis Pineus – A. Gregorauskaitė; Misteris Golaitlis – J. Rygertas, E. Braziulis; Misteris Hardraideris – F. Jakšys; Misteris Krapas – A. Zigmantavičius; Seselė – D. Anevičiūtė; Sanitaras – A. Vozbutas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.