Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  J. Radičkovo spektaklio „Lozoriaus giedojimai“ premjera Lietuvos nacionaliniame dramos teatre

J. Radičkovas. „Lozoriaus giedojimai“. Iš bulgarų k. vertė B. Želvytė, red. B. Sriubas. Rež. A. Pociūnas, dail. N. Gultiajeva, komp. F. Latėnas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Lozorius – P. Budrys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.