Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pabėgis

Medinis, gelžbetoninis arba metalinis sijelės pavidalo viršutinės kelio konstrukcijos elementas, dedamas skersai kelio bėgiams tvirtinti ir jų apkrovoms perduoti antpilui.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 10).

Termino atitikmuo užsienio kalba

sleeper anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 10).