Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  radijo švyturys

Radijo siųstuvas, kuris siunčia išskiriantį arba įprastinį signalą krypčiai, azimutui ar vietai nustatyti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 02 29).

Termino atitikmuo užsienio kalba

radio beacon anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 02 29).