Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  VSD diskas

VSD (Video Single Disc) – disko formatas, skirtas analoginei vaizdo informacijai saugoti. Panašus į LaserDisc diską, tik yra 12 cm – standartinio kompaktinio disko dydžio – skersmens.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Wikipedija. Laisvoji enciklopedija,http://en.wikipedia.org/wiki/Video_Single_Disc (žiūrėta 2011-08-31).

Šalutiniai terminai

VSD lietuvių kalba