Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  eksponometras

Įtaisas šviesos intensyvumui matuoti bei eksponavimo trukmei ir diafragmos skersmeniui nustatyti fotografuojant arba filmuojant.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 02 13).

Termino atitikmuo užsienio kalba

exposure meter; light meter; photographic exposure meter; photographic light meter anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=hood&logic=AND&note=&subjectid=300225799 (žiūrėta 2012 02 13).