Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pasagvinė

Vinis pasagai prikalti.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/36185/ (žiūrėta 2013 04 23).