Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Um el Kaivaino emyratas

Sostinė Um el Kaivainas.