Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ilgakaklė kolba

Apvaliadugnė kolba su ilgu kaklu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt (žiūrėta 2011 10 28).

Termino atitikmuo užsienio kalba

boiling flask; long-necked flask anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt (žiūrėta 2011 10 28).