Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ilgakotis ginklas

Ilgakočių kertamųjų duriamųjų ginklų rūšis, atsiradusi ankstyvaisiais viduramžiais, ypač išsivysčiusi brandžiaisiais viduramžiais ir renesanso laikotarpiu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Valstybinio Kernavės kūltūrinio rezervato direkcija, 2011 11 30.

Termino atitikmuo užsienio kalba

polearm anglų kalba

Wikipedia,the free encyclopedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Polearm (žiūrėta 2011 12 12).

poleaxe anglų kalba

Wikipedia,the free encyclopedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Poleaxe (žiūrėta 2011 12 12).