Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  šalmo antveidis

Šalmo dalis, kuris kovų metu uždengdavo kario veidą. Žygyje buvo laikomas pakeltas.

Termino šaltinis (-iai):

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2010 05 31).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1963, t. 29, p. 324.

Termino atitikmuo užsienio kalba

visor anglų kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=973 (žiūrėta 2010 05 31).

личина rusų kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=973 (žiūrėta 2010 05 31).