Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  orokų kalba

Altajiečių šeimos tungusų ir mandžiūrų šakos pietų grupės nanajų pogrupio kalba. Vartojama Rusijos Federacijoje. Kalbančiųjų ~346 žmonės.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Ethnologue: Languages of the World, http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=oaa (žiūrėta 2010 04 28).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Orok; Oroc; Uilta; Ujlta; Ulta anglų kalba

Encyclopedia of Language and Linguistics, ed. Keith Brown, Oxford: Elsevier, 2nd edition, 2006, v. 14, p. 382.