Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Plokščių piliakalnis

Adresas: Šakių rajono savivaldybė, Plokščiai, Vaiguviškiai (Šakiai)

Šalutiniai terminai

Vaiguviškių piliakalnis lietuvių kalba