Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  plėtrusis cementas

Cementas, kuris kietėdamas išsiplečia daugiau kaip 0,25%.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas,Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 315.

Termino atitikmuo užsienio kalba

self-expanding cement; expansive cement anglų kalba

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas,Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 315.