Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Arensburgo kultūra

Vėlyvojo paleolito Madleno epochos kultūra, išskirta 1937 m. ir pavadinta Ahrensburg durpyno (Vokietija) vardu. Šios kultūros kompleksų aptinkama nuo Belgijos vakaruose iki Volgos ir Dnepro aukštupių rytuose. Ši kultūra išskirta pagal įkotinių antgalių tipus ir Zenhoven mikrolitus ir mikrorėžtukus. Ji laikoma Bromės kultūros tąsa.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1651 (žiūrėta 2011 01 24).

Šalutiniai terminai

Ahrensburgo kultūra lietuvių kalba

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1, p. 179.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Ahrensburgian; Ahrensburg culture anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=hamburg&logic=AND&note=&subjectid=300263239 (žiūrėta 2010 12 03).

Aренсбургская культура rusų kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1651 (žiūrėta 2011 01 24).

Ahrensburger Kultur vokiečių kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1651 (žiūrėta 2011 01 24).