Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ekspresionizmas

XX a. pr. vokiečių modernistinės dailės kryptis. Tikslas – menininko jausmų, išgyvenimų, būsenų perteikimas. Įkvėpimo sėmėsi iš primityvizmo, liaudies meno, vaikų piešinių, dailės istorijos periodų. Priešintasi realizmo ir impresionizmo principams, siekta įtaigios, impulsyvios meninės raiškos. Būdinga deformuotos, schematizuotos formos, laužytos linijos, dramatiški spalvų kontrastai, dinamiškos kompozicijos.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 112.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Expressionism; Expressionist anglų kalba