Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  puodas

Molinis ar metalinis indas, dažniausiai naudojamas valgiui virti. Paprastai cilindro formos, kartais kiek išgaubtais šonais, ąselėmis, dažnai su dangčiu.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pot&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300045697 (žiūrėta 2011 04 15).

Šalutiniai terminai

sagonas lietuvių kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2011 07 25).

Termino atitikmuo užsienio kalba

pot anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pot&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300045697 (žiūrėta 2011 04 15).