Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  diplomas (pasižymėjimo)

Pagyrimo pažymėjimas, duodamas už pasiektus laimėjimus.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2013 10 11).

Šalutiniai terminai

nugalėtojo diplomas; prizininko diplomas lietuvių kalba