Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaidaugų senosios kapinės (5770)

Unikalus objekto kodas: 5770. Amžius: XVIII–XIX a.

Alytaus r. sav., Punios sen., Vaidaugų k.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Napaleono kapai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.