Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabartonių kapinynas (5885)

Unikalus objekto kodas: 5885. Amžius: XV–XVII a.

Jonavos r. sav., Kulvos sen., Pabartonių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Kurmagalos kapinynas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Prancūzų kapai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.