Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabariukų pilkapynas (17171)

Unikalus objekto kodas: 17171. Amžius: III–IV a.

Kelmės r. sav., Tytuvėnų apyl. sen., Pabariukų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Eimančių pilkapynas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.