Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Degučių piliakalnis (5701)

Unikalus objekto kodas: 5701.

Zarasų r. sav., Degučių sen., Degučių k. 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Ažusamanės piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.