Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaikutėnų piliakalnis (3607)

Unikalus objekto kodas: 3607.

Utenos r. sav., Utenos sen., Vaikutėnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.