Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ažugirių kapinynas (13035)

Unikalus objekto kodas: 13035. Amžius: XV–XVIII a.

Utenos r. sav., Leliūnų sen., Ažugirių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.