Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kačėniškės piliakalnis su gyvenviete (24132)

Unikalus objekto kodas: 24132 (kompleksas). Komplekso kodas:

1) Kačėniškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3417);

2) Kačėniškės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (24133).

Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Kačėniškės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.