Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kačėniškės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3417)

Unikalus objekto kodas: 3417.

Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Kačėniškės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.