Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kačėniškės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (24133)

Unikalus objekto kodas: 24133.

Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Kačėniškės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.