Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Plungės piliakalnis (5451)

Unikalus objekto kodas: 5451.

Plungės r. sav., Plungės m. sen., Plungės m.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pabrėžos pilalė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.