Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nugarių piliakalnis (5461)

Unikalus objektos kodas: 5461.

Plungės r. sav., Paukštakių sen., Nugarių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pilalė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.