Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kačaičių piliakalnis (5220)

Unikalus objekto kodas: 5220.

Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Baublių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pilalė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.