Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ažušilių piliakalnis (43230)

Unikalus objekto kodas: 43230.

Rokiškio r. sav., Obelių sen., Ažušilių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.