Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dabintos senovės gyvenvietė (33275)

Unikalus objekto  kodas: 33275.

Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Dabintos k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.