Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabartonių senovės gyvenvietė (40278)

Unikalus objekto kodas: 40278.

Jonavos r. sav., Kulvos sen., Pabartonių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.