Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zamkaus dvaro pastatų kompleksas (32772)

Unikalus objekto kodas: 32772 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno komplekso pirmas vienuolyno pastatas (32988);

2) Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno pastatų komplekso antras vienuolyno pastatas (32989);

3) Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno pastatų komplekso koplyčios pastatas (32990);

4) Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno pastatų komplekso ūkinis pastatas (32991);

5) Zamkaus dvaro, Vytėnų saleziečių vienuolyno pastatų komplekso garažo pastatas (32992).

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Pilies I k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Vytėnų saleziečių vienuolyno pastatų kompleksas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.