Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ažubalio piliakalnis su gyvenviete (24557)

Unikalus objekto kodas: 24557.

Ignalinos r. sav., Vidiškių sen., Ažubalio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Bajorų piliakalnis su gyvenviete
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.