Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabiržės senovės gyvenvietė (2759)

Unikalus objekto kodas: 2759.

Ignalinos r. sav., Linkmenų sen., Pabiržės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.