Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zaramčiškių piliakalnis (41663)

Unikalus objekto kodas: 41663.

Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Milastonių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Zamkakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.