Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ilgalaikė paroda

Paroda, kuri tęsiasi ilgiau, negu įprasta, t. y. daugiau, negu 3–4 mėnesius.