Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ugnies Žemės sala

Sala Ugnies žemės salyne, priklauso Argentinai ir Čilei.

Šalutiniai terminai

Didžioji Ugnies Žemės sala

Termino atitikmuo užsienio kalba

Isla Grande de Tierra del Fuego ispanų kalba
Tierra del Fuego ispanų kalba