Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ažuoraisčio k.

Buvęs kaimas (viensėdis) Skiemonių seniūnijoje.

Šalutiniai terminai

Ažuoraistis