Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  dozimetras

Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės arba dozės galios matuoklis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.

Šalutiniai terminai

dozės matuoklis
Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.
radioaktyvumo pasisavinimo matuoklis