Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šv. Juozapo atolas

Šv. Juozapo atolas – tai nedidelė sala Amirantų salų grupėje, Seišelių salyne.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 21 d.).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Saint Joseph Atoll anglų kalba