Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  išplėstoji skalė

Rodyklinio matuoklio skalė su išplėsta naudojimo sritimi, kurioje reikalingas padidintas jautrumas.

Termino šaltinis (-iai):

Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas, Vilnius, 1988, p. 42.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2013 07 15).

Termino atitikmuo užsienio kalba

expanded scale anglų kalba

Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas, Vilnius, 1988, p. 42.